Archiv autora: admin

Vážení obchodní partneři, klienti, přátelé

Dovoluji si Vás informovat, že od 15.9. 2019 mne zastihnete v novém sídle s krásným výhledem do Františkánské zahrady. Se změnou kanceláře a přesunem do nových prostor v  Jungmannové ulici 748/30 měním výrazně svoji pracovní náplň.

 

 • Klientům se zájmem komplexní řešení financí a majetku nabízím dlouhodobou spolupráci a koncepční plánování, vycházející z dlouhodobě osvědčených metodik a postupů. Například se zájemcem o hypotéku, kromě vyřešení úvěru, připravíme plán na její předčasné doplacení, výši rezervy, kterou by domácnost měla mít, zohledňující nejen cashflow domácnosti a vhodné nastavení pojištění nositelů příjmů, pokud rezervy chybí, dále také možnost mimořádných splátek zohledňujících vztah úroková sazba – inflace, přípravu na novou sazbu s koncem fixace. 

Součástí konceptu je objektivní vyhodnocení stávajících smluv, práce s příjmy, výdaji a úsporami, konzultace a řešení investičních rozhodnutí a v neposlední řadě i realitní služby a zároveň i poradenství pro firmy a podnikatele.

 

 

S počátkem roku 2018 bylo do české legislativy navráceno „předkupní právo“.  S ním se setkávají převážně kupující a prodávající bytových jednotek v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ).  Na co bylo poukazováno již před zařazením předkupního práva mezi paragrafy občanského zákoníku je zkomplikování prodeje nemovitosti, zejména pak, je-li součástí transakce i prodej garáže.  Podle občanského zákoníku totiž mají spoluvlastníci zákonné předkupní právo na koupi a garáž by přednostně měl prodávající nabídnout právě všem spoluvlastníkům. Největšími zádrhely institutu je zdlouhavý a komplikovaný administrativní proces.

Pokud se coby majitel nemovitosti rozhodnete například pro prodej bytu včetně garáže, musíte dle zákona (v případě, že nedochází k převodu nemovitosti v rámci rodiny, přesněji převod na osobu blízkou) splnit následující:

 • nabídnout podíl všem spoluvlastníkům
 • obeslat všechny spoluvlastníky – nabídka musí být písemná, ideálně formou doporučeného dopisu (při osobním předání – podepsat převzetí spoluvlastníkem)
 • nabídka by měla obsahovat stejné podmínky prodeje jako při nabízení třetím osobám
 • lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud prodáváte či kupujete společně s bytem i garáž v bytovém domě, kde je více jak 20 bytových jednotek, čeká Vás nepříjemný a zdlouhavý administrativní proces.

 

Jak předcházet komplikacím?

 • vzdání se předkupního práva
 • garážové prostory ponechat v rámci společných částí domu

Pozitivum na závěr – chystá se novela občasnkého zákoníku, která navrhuje zrušení zákonného předkupního práva v rámci bytového spoluvlastnictví v situacích, kdy je garáž prodávána společně s bytovou jednotkou.

Milí klienti, obchodní partneři a přátelé,

je mi potěšením informovat Vás o úspěšném složení zkoušky EFA – European Financial Advisor, probíhající pod záštitou Evropské asociace finančního plánování Česká republika.

Praktickou stránku pocítíte nejen ale především v okamžiku, kdy kromě řešení hypotečního úvěru budeme společně probírat a plánovat Vaše dlouhodobé i krátkodobé cíle, zajištění, práci s majetkem, daňové a právní aspekty Vaší aktuální ale zároveň i budoucí životní situace. Správné finanční plánování není jen o uzavření životní pojistky, jak česká společnost spolupráci s finančním poradcem vnímá díky pokřivenému trhu, a není otázkou jedné či dvou schůzek.  Jde o dlouhodobou, ne-li celoživotní spolupráci.

Uzavírání pojistek samozřejmě je součástí, nikoliv však nezbytnou. Mezi hlavní momenty patří i zhodnocení stávajících pojistných smluv a dalších již využívaných finančních produktů (pravidelných, jednorázových investic).

 

Ráda Vám poskytnu více informací na společném jednání nebo na dotaz.

Vážení klienti, obchodní partneři,
omlouvám se za častou nedostupnost v poslední době. Rozhodla jsem se pro další profesní vzdělávání a pro získání prestižní certifikační zkoušky a oprávnění používat titul EFA (European Financial Advisor).
Kurz, který aktuálně absolvuji, je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Přestože zkušenosti z oblasti investičního poradenství mám již z roku 2007, po propadech portolií mých klientů jsem na tuto oblast zanevřela, coby nováček v oboru finančního poradenství s důvěrou sledující doporučení mých tehdejších nadřízených jsem pochopila, jak velká neprofesionalita v oboru finančního poradenství v Čechách vládne.
Jsem ráda, že jsem tuto zkušenost s klienty prodělala, tím spíše v dnešní době, kdy přední ekonomové hovoří o přehřátí trhů typickém pro příchod další krize.

V následujících termínech budu velmi omezeně na příjmu.
25.-26.10.2017
8.-9.11.2017
6.-7.12.2017
3.-4.1.2018
24.-25.1.2018
14.-15.2.2018
7.-8.3.2018

Dovoluji si Vás informovat, že se hypoteční kancelář počínaje říjnem rozrostla a působí zde nová významná posila. Mirka Sedláková je velmi milá dáma s bohatými zkušenostmi z Equabank a z Komerční banky. S Mirkou Sedlákovou se pravděpodobně setkáte při řešení čerpání úvěrů.

Mirku srdečně vítám !

Petra Červeňáková

https://www.youtube.com/watch?v=N4NzvPr910U

Musím se podělit o zajímavé video, které krásně popisuje dopady regulací, kterými je úvěrový trh v Čechách ostřelován od roku 2016.  Již delší dobu tuším, že toto vše, co začalo omezením „100%ních hypoték“ způsobí, nejen, že si obyčejní lidé na hypotéku těžko sáhnou, ale že se velmi zásadně rozdiferencuje společnost a vznikne kasta investorů a kasta nájemníků. Prostě je otázka času, již jen se stávajícími regulacemi, kdy se rozevřou nůžky ve společnosti.

Regulace také přinesou návrat trendu vícegeneračního bydlení. Mladí nebudou mít na vlastní a možná někdy ani na nájem a budou bydlet v jednom domě, ne-li v jednom bytě s rodiči a možná i prarodiči.

Video velmi názorně ukazuje opravdu hrozivý scénář, ten by vlastní bydlení prakticky zlikvidoval.

 

 

Je  mi potěšením informovat Vás, že jsem splnila podmínky dle zákona o spotřebitelském úvěru, který nově klade na poradce zabývající se sjednáváním úvěrových produktů požadavek složit odbornou zkoušku u společnosti akreditované ČNB.

25.5.2017 jsem tuto zkoušku úspěšně absolvovala.

Zákon platný od 1.12.2016 ukládá poradcům povinnost zkoušku vykonat do 1.12.2018. Je mi potěšením být mezi prvními, co zkoušku složili.

EFPA - certifikat - zkouška

 

Novela zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přinesla významnou změnu definice politicky exponovaných osob (dále jen „PEP“). Oproti původní definici došlo k rozšíření okruhu osob, které spadají do této rizikové kategorie.

PEP je fyzická osoba, která:

 • je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem
 • nebo která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci
 • a osoby jí blízké,
 • společníci nebo skuteční majitelé stejné právnické osoby.

 

Postavení PEP platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě další rok.

 

Plné znění nové definice PEP – viz § 4 odst. 5 výše uvedeného zákona: www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/zakon-c-253-2008-sb-3191

Klient při žádosti o úvěr vždy poskytuje bance vyjádření, zda je či není politicky exponovaná osoba. 

Zdroj: metodické podklady Hypoteční banky

 

Dovolím si tvrdit, že díky četnosti úvěrových obchodů, se kterými jsem se setkala a díky době, po kterou sleduji chování zadlužených ale i nezadlužených klientů, mohu nabídnout objektivní poradenství v duchu „ponaučte se z cizích chyb“, doplním, ale i z cizích moudrých rozhodnutí.

Nově jsem proto přidala na hlavní stranu webu sekci s informacemi o odmítnutých či nedoporučených úvěrech. Jde o situace, kdy jsem ještě před vypsáním žádosti o úvěr klientům rozmluvila záměr si úvěr vzít.

Prosím vždy, když budete přemýšlet nad možností zadlužit se, položte si tyto otázky:

 • zda není/je účel úvěru rozmarem?
 • zda je pořizovací cena úměrná skutečné hodnotě (při koupi nemovitosti k tomu dobře slouží odhady bank, nicméně pro první nástřel stačí porovnat přepočet ceny na metr čtvereční s obdobnými nemovitostmi nabízenými například přes sreality.cz)?
 • zda jde o investici, díky které následně vyděláte nebo významně ušetříte?
 • co když za 5 let, po konci fixace sazby vzrostou a splátka se třeba 2-5000 Kč navýší ?

Klientům, kteří se mnou chtějí řešit úvěr radím v duchu „pokud se zadlužit, tak jen rozumně“. Lámat věc přes koleno, koupit nemovitost za každou cenu nebo se zadlužovat z rozmaru určitě není správná cesta. Nevhodných rozhodnutí se snažím své klienty vyvarovat.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert