Archiv autora: admin

Nejednoho klienta banky nalákaly na sjednání spořícího účtu s attraktivní sazbou, ale následně byla sazba snížena.

Spořící účet, který Vám mohu nabídnout se značí těmito parametry

 • vedení účtu zdarma
 • internetové bankovnctví součástí balíčku
 • zhodnocení 1,5% navždy
 • zhodnocení platí na prostředky do výše maximálně 300 000 Kč

Spořící účet by měl v portfoliu finančních produktů fungovat jako nástroj, pro finanční rezervu.

Zdravou finanční rezervou jsou prostředky na výdaje na 3-6 měsíců, které jsou uloženy na spořícím účtu. Na běžném účtu doporučujeme ponechávat objem prostředků na výdaje na jeden měsíc.

Pokud Vás zajímá více informací o správném nastavením Vašich fnancí, neváhejte se na mne obrátit.

Vláda dnes schválila moratorim, díky kterému je umožněn zájemcům o odklad splátek zjednodušeně a bez poplatku vyřízení.

Pro koho odklad splátek platí:

 • Týká se splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020
 • Platí pro dlužníky z řad fyzických osob i firem
 • Vztahuje se na všechny bankovní i nebankovní subjekty

Pro jaké typy úvěrových produktů odklad splátek NELZE použít?

 • u nových úvěrů sjednaných po 26.3.2020
 • kreditních karet
 • kontokorentů
 • revolvingové úvěry
 • operativní leasing
 • u úvěrů užívaných v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu
 • u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů

Je odklad splátek plošný pro všechny nebo je třeba o něj požádat?

 • O odklad splátek je třeba zažádat – banky připraví formuláře.
 • Dlužník oznámí záměr odkladu splátek bance (nebankovnímu věřiteli) a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.

Na jak dlouho lze přerušit splácení?

 • Na 3 nebo 6 měsíců

Co klient platí bance po dobu 3 něbo 6ti měsíců?

 • 0 Kč, moratorium odkladá splátku i jistiny i úroků
 • Splatnost úvěru bude prodloužena
 • „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujišťuje Alena Schillerová.

Platí dlužník za odklad nějaký poplatek za vyřízení odkladu?

 • Ne, vyřízení je zdarma na základě moratoria

„Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

ZDROJ: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

ČNB dnes, 1.4.2020 uvolnila limity a omezení týkající se hypotéčních úvěrů.

LTV – banky budou svolnější k poskytnutí 90% LTV a omezeně bude možné získat i 100% LTV

 • doposud bylo možné získat maximální hypotéku do výše 90% z odhadu (90% LTV)
 • nově se otevírá možnost získat hypotéku až do 100% LTV (dle ČNB je možné, aby až 5% objemu úvěrů bylo nad 90% LTV)
 • z uvedeného vyplývá, že pro určitou část klientů, kteří se vejdou do limitů banky, nebude nutné mít vlastní prostředky ke koupi nemovitosti . Uvidíme, jak banky zapracují tyto novinky do praxe.

DSTI, DTI – nově je možné mít splátky úvěrů do 50% čistého příjmu

 • Doposud bylo možné dosáhnout na parametr „DTI“ ve výši 45%. Příklad pro názornost – s čistým příjmem 100 000 Kč měsíčně mohl součet hypoték a spotřebitelských úvěrů ad. úvěrů dlužníka představovat maximálně 45 000 Kč měsíčně.
 • Nově je upraveno na 50% čistého příjmů.
 • DTI (debt to income) je poměr součtu všech splátek ku čistému příjmu

 • DSTI (debt servis to income) je poměr celkového zadlužení (součtu všech úvěrů) proti celkovému ročnímu čistému příjmu, doposud mohl dosahovat maximálně devítinásobek ročního příjmu
 • Parametr 9 let je zcela zrušen.

ZDROJ: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-uvolnuje-limity-uverovych-ukazatelu-pro-nove-hypoteky/

1.4.2020 bude vláda schvalovat návrh ministryně financí Aleny Schillerové, týkající se úvěrů a změny týkajících se daně hrazené při koupi nemovitosti. O čem návrh pojednává :

KOUPĚ NEMOVITOSTI – DAŇOVÉ ÚPRAVY

 • zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti (př. 4 mil kupní cena, koupě bytu v osobním vlastnictví, kupující platil daň 160 000 Kč 3 měsíce po koupi, je vysoká pravděpodobnost, že bude k 1.4.2020 zrušeno)
 • u nových hypoték nebude možné úroky z hypotéky „dát do daní“

MORATORIUM – JIŽ POSKYTNUTÉ HYPOTÉKY, ÚVĚRY

 • na 6 měsíců odklad splátek (zřejmě jen jistiny) u
  • hypoték
  • spotřebitelských
  • podnikatelských úvěrů

K odkladu splátek hypotéky – zřejmě se pojednává pouze o odklad splátky JISTINY. V médiích je komunikováno šalamounsky, pro laika může věc působit tak, že bude 6 měsíců platit své bance 0 Kč splátku. Ministryně zmínila „snížení úroku na nějakou symbolickou částku“ po dobu těchto 6ti měsíců, z čeho vyvozuji, že úrok úvěru bude po dobu 6 ti měsíců stále splácen, ale bude ponížen.


Modelový příklad – jak by vypadaly výdaje za hypotéku po změně?

Těžko říci, jaký bude reálný obraz „symbolické výše úroků“, uvidíme… níže je modelová situace a na několik scénářů.

Nutno vzít v úvahu, že 6 měsíců dlužník v takové situaci platí jen bance, ale výše jeho dluhu neklesá, tzv. se neumořuje.

Modelový příklad (orientační propočty, zaokrouhlení):

 • hypotéka 3 000 000 Kč
 • sjednána čerstvě na 30 let

 • ✅ DNES – úrok 2,29%
 • splátka 11 500 Kč
  • z toho 5,8 tis Kč jistina
  • a 5,7 tis Kč splátka úroků

✅ BUDE-LI „SYMBOLICKÝ ÚROK“ 1,7%

 • splátka 10 600 Kč
  • z toho úrok 4,25tis Kč
  • s splátka jistiny 6,4 tis Kč
 • ➡️ Pokud by byl symbolický úrok ponížen na 1,7%, nově by výdaj za hypotéku představoval +/- 4 250 Kč měsíčně místo původních 11 500 Kč


✅ BUDE-LI „SYMBOLICKÝ ÚROK“ 1,4%

 • splátka 10 200 Kč
  • z toho úrok 3,5 tis Kč
  • s splátka jistiny 6,7 tis Kč
 • ➡️ Pokud by banka z 2,29% ponížila na „symbolický úrok“ 1,4%, nově by měsíční výdaj, úhrada úroků, představovala +/- 3 500 Kč měsíčně místo původní anuitní splátky 11 500 Kč

Vážení obchodní partneři, klienti, přátelé

Dovoluji si Vás informovat, že od 15.9. 2019 mne zastihnete v novém sídle s krásným výhledem do Františkánské zahrady. Se změnou kanceláře a přesunem do nových prostor v  Jungmannové ulici 748/30 měním výrazně svoji pracovní náplň.

 

 • Klientům se zájmem komplexní řešení financí a majetku nabízím dlouhodobou spolupráci a koncepční plánování, vycházející z dlouhodobě osvědčených metodik a postupů. Například se zájemcem o hypotéku, kromě vyřešení úvěru, připravíme plán na její předčasné doplacení, výši rezervy, kterou by domácnost měla mít, zohledňující nejen cashflow domácnosti a vhodné nastavení pojištění nositelů příjmů, pokud rezervy chybí, dále také možnost mimořádných splátek zohledňujících vztah úroková sazba – inflace, přípravu na novou sazbu s koncem fixace. 

Součástí konceptu je objektivní vyhodnocení stávajících smluv, práce s příjmy, výdaji a úsporami, konzultace a řešení investičních rozhodnutí a v neposlední řadě i realitní služby a zároveň i poradenství pro firmy a podnikatele.

 

 

S počátkem roku 2018 bylo do české legislativy navráceno „předkupní právo“.  S ním se setkávají převážně kupující a prodávající bytových jednotek v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ).  Na co bylo poukazováno již před zařazením předkupního práva mezi paragrafy občanského zákoníku je zkomplikování prodeje nemovitosti, zejména pak, je-li součástí transakce i prodej garáže.  Podle občanského zákoníku totiž mají spoluvlastníci zákonné předkupní právo na koupi a garáž by přednostně měl prodávající nabídnout právě všem spoluvlastníkům. Největšími zádrhely institutu je zdlouhavý a komplikovaný administrativní proces.

Pokud se coby majitel nemovitosti rozhodnete například pro prodej bytu včetně garáže, musíte dle zákona (v případě, že nedochází k převodu nemovitosti v rámci rodiny, přesněji převod na osobu blízkou) splnit následující:

 • nabídnout podíl všem spoluvlastníkům
 • obeslat všechny spoluvlastníky – nabídka musí být písemná, ideálně formou doporučeného dopisu (při osobním předání – podepsat převzetí spoluvlastníkem)
 • nabídka by měla obsahovat stejné podmínky prodeje jako při nabízení třetím osobám
 • lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud prodáváte či kupujete společně s bytem i garáž v bytovém domě, kde je více jak 20 bytových jednotek, čeká Vás nepříjemný a zdlouhavý administrativní proces.

 

Jak předcházet komplikacím?

 • vzdání se předkupního práva
 • garážové prostory ponechat v rámci společných částí domu

Pozitivum na závěr – chystá se novela občasnkého zákoníku, která navrhuje zrušení zákonného předkupního práva v rámci bytového spoluvlastnictví v situacích, kdy je garáž prodávána společně s bytovou jednotkou.

Milí klienti, obchodní partneři a přátelé,

je mi potěšením informovat Vás o úspěšném složení zkoušky EFA – European Financial Advisor, probíhající pod záštitou Evropské asociace finančního plánování Česká republika.

Praktickou stránku pocítíte nejen ale především v okamžiku, kdy kromě řešení hypotečního úvěru budeme společně probírat a plánovat Vaše dlouhodobé i krátkodobé cíle, zajištění, práci s majetkem, daňové a právní aspekty Vaší aktuální ale zároveň i budoucí životní situace. Správné finanční plánování není jen o uzavření životní pojistky, jak česká společnost spolupráci s finančním poradcem vnímá díky pokřivenému trhu, a není otázkou jedné či dvou schůzek.  Jde o dlouhodobou, ne-li celoživotní spolupráci.

Uzavírání pojistek samozřejmě je součástí, nikoliv však nezbytnou. Mezi hlavní momenty patří i zhodnocení stávajících pojistných smluv a dalších již využívaných finančních produktů (pravidelných, jednorázových investic).

 

Ráda Vám poskytnu více informací na společném jednání nebo na dotaz.

Vážení klienti, obchodní partneři,
omlouvám se za častou nedostupnost v poslední době. Rozhodla jsem se pro další profesní vzdělávání a pro získání prestižní certifikační zkoušky a oprávnění používat titul EFA (European Financial Advisor).
Kurz, který aktuálně absolvuji, je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Přestože zkušenosti z oblasti investičního poradenství mám již z roku 2007, po propadech portolií mých klientů jsem na tuto oblast zanevřela, coby nováček v oboru finančního poradenství s důvěrou sledující doporučení mých tehdejších nadřízených jsem pochopila, jak velká neprofesionalita v oboru finančního poradenství v Čechách vládne.
Jsem ráda, že jsem tuto zkušenost s klienty prodělala, tím spíše v dnešní době, kdy přední ekonomové hovoří o přehřátí trhů typickém pro příchod další krize.

V následujících termínech budu velmi omezeně na příjmu.
25.-26.10.2017
8.-9.11.2017
6.-7.12.2017
3.-4.1.2018
24.-25.1.2018
14.-15.2.2018
7.-8.3.2018

Dovoluji si Vás informovat, že se hypoteční kancelář počínaje říjnem rozrostla a působí zde nová významná posila. Mirka Sedláková je velmi milá dáma s bohatými zkušenostmi z Equabank a z Komerční banky. S Mirkou Sedlákovou se pravděpodobně setkáte při řešení čerpání úvěrů.

Mirku srdečně vítám !

Petra Červeňáková

https://www.youtube.com/watch?v=N4NzvPr910U

Musím se podělit o zajímavé video, které krásně popisuje dopady regulací, kterými je úvěrový trh v Čechách ostřelován od roku 2016.  Již delší dobu tuším, že toto vše, co začalo omezením „100%ních hypoték“ způsobí, nejen, že si obyčejní lidé na hypotéku těžko sáhnou, ale že se velmi zásadně rozdiferencuje společnost a vznikne kasta investorů a kasta nájemníků. Prostě je otázka času, již jen se stávajícími regulacemi, kdy se rozevřou nůžky ve společnosti.

Regulace také přinesou návrat trendu vícegeneračního bydlení. Mladí nebudou mít na vlastní a možná někdy ani na nájem a budou bydlet v jednom domě, ne-li v jednom bytě s rodiči a možná i prarodiči.

Video velmi názorně ukazuje opravdu hrozivý scénář, ten by vlastní bydlení prakticky zlikvidoval.

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert