cervenakova.cz

registry

registry

 • Co jsou bankovní registry?
 • Jaké jsou bankovní registry?
 • Jak zažádat o výmaz záznamu z bankovních registrů?
 • Jak udělat provést výmaz v Solusu ?
 • Banka mi zamítla úvěr. Banka mi zamítla kreditní kartu. Nevím zda mám záznam v registrech!?
 • Jak zjistit zda mám záznam v registrech?

 

Odpovědi na otázky výše naleznete, necháte-li si připravit výpis z registrů, z jakých?  Nejprve Solus, dále CBCB.

 

 

CBCB  (CRIF; CCB, CNCB; BRKI + NRKI)

 • NRKI A BRKI = klíčové registry pro řešení úvěrů, hypoték
 • web:  www.cbcb.cz
 • lze se setkat s vícero pojmy, jde dokonce o několik právnických osob  – CBCB (Czech banking credit bureau), CCB – Czech credit bureau, CRIF, CNCB (Czech nonbanking credit bureau) – spoupracují právnické osoby, zabývající  se obdobnou informační činností,  sídlí na stejné adrese…. ve všech případech je pozitivní, že jdete-li si vyzvednout výpis z registrů, získáte u stejného okna i výpis z BRKI i z  NRKI, takže je pro Vás vzájemý vztah těchto firem prakticky nedůležitý
 • organizace CRIF funguje v dalších zemích EU i mimo ni  www.crif.com
 • registry:

1.) Nebankovní registr klientských informací – NRKI

– RČ + FOP

– Právnické osoby

2.) Bankovní registr klientských informací – BRKI

– pouze údaje na rodná čísla

 • druhy záznamů v registru a kdy se vymazávají „samovolně“

1.) Již sjednané úvěry  – u jaké banky je úvěr, kontokorent, kreditní karta hypotéky sjednána, výše úvěru, výše splátky, kolik dní po splatnosti a jakou částku klient dluží po splatnosti,

–  informace se z registru vymaže 4 roky po doplacení úvěru

2.) Podané žádosti o nové úvěry – informace  zda byla žádost odmítnuta klientem, nebo zamítnuta bankou

– tento záznam se po 1 roce vymazává

 

 • jak provést výmaz registrů
  • sám klient nevymaže…
  • postup 1.) nutno kontaktovat instituci, která záznam zapsala…ta ideálně vyřeší sama, či dá pokyn k výmazu
  • postup 2.)  klient pošle formulář (najde na www.cbcb.cz)  a cbcb kontaktujte banku či instituci, které se záznam týká, finanční instituce se pak k věci vyjádří

 

 • jak získat výpis z registrů 

1.) osobně na počkání

Adresa : CBCB, a.s.,  Na Vítězné pláni 1719/4,  140 00 Praha 4

od 1.10.2018 změna adresy

Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

Vchod do Klientského centra je z ulice Na Pankráci. 

Tel.: 277 778 600
E-mail: klient@cbcb.cz

Provozní doba:

Pondělí   9:00 – 17:30
Úterý      8:00 – 17:00
Středa     9:00 – 17:30
Čtvrtek    8:00  – 17:00
Pátek       8:00 – 16:30

Cena:

výpis z BRKI 200 Kč

výpis z NRKI 200 Kč – vždy si nechte udělat výpis z obou registrů

2.) přes stránky www.kolikmam.cz

Vyřízení je výrazně pomalejší, pokud spěcháte, využijte možnost osobního převzetí výpisu na počkání na pobočce, viz výše.

Nejprve vyplníte registraci, pak Vám bude poštou zaslána dokumentace k podpisu, následně teprve lze využívat vzdálený přístup a získat výpis z registru na Vaši osobu.

Po předchozím zřízení vzdáleného přístupu máte možnost kontroly stavu svého úvěrového profilu přes vzdálený přístup, kdykoliv.

3.) Není pravda, že výpis s registrů lze získat na Czechpointu –  NELZE.

Česká pošta neposkytuje výpis z registru cbcb. Bývá zaměněno s výpisem z insolvenčního rejstříku apod. Za 50 Kč se tedy dozvíte, zda na Vás někdo podal insolvenční návrh, ale nikoliv, proč Vám banka zamítla úvěr a jaké záznamy jsou vedeny v BRKI a NRKI

 

 

SOLUS

 • provozovatelem je „zájmové sdružení právnických osob“ „společnost pro informační databáze „
 • kromě některých bank eviduje také informace od telefonních operátorů ad. seznam přispěvatelů je na webu
 • některé banky do Solusu nahlížejí, některé vůbec ne
 • www.solus.cz
 • registry pod Solusem:

Negativní registry

Pozitivní registry

 • druhy záznamů v registru a kdy se vymazávají „samovolně“

existující úvěr, splácený – evidován po dobu smluvního vztahu a dále ještě 3 roky po úhradě závazku

žádost o úvěr – neuzavřel-li se úvěr – vymazáno po 3 měsících

telefon, plyn atd. – 1 rok po úhradě bude vymazáno

 • jak provést výmaz registrů

sporné soudní, správní nebo rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu řešit zasláním Prohlášení s popisem problematiky(Prohlášení musí obsahovat – Prohlášení jméno, příjmení, rč, datum naroz., státní příslušnost, číslo op, číslo pasu, ičo FOP, trvalý pobyt, podpis), opět rozhodne vyjádření finanční instituce k Vaší kauze.

 • jak získat výpis
1.) sms výpis – objednávací sms je 99Kč vč. DPH
2.) sms výpis  – aplikace solus 99 Kč zřízení, dále 30 Kč, zvýhodněná cena – druhá a další+ sms zpráva  – levnější
doručení kódu „sin“ prostř. SMS zprávy – 30Kč, nebo poštou 109Kč

 

 

CRU – Centrální registr úvěrů

 • kdo jej vede: ČNB
 • eviduje úvěry a splátkovou disciplínu právnických osob (tzn. s.r.o., a.s…. ) 
 • CRU je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových a obdobných pohledávkách bank a zahraničních finančních institucí za klienty a identifikační údaje o těchto klientech.
 • řeší se při žádosti o úvěr na firmu ….
 • www.cru.cz
 • detailní info o CRU při ČNB a postupy… https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/zivotni_situace/registr_dlu.html
 • V souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (odkaz na Portál veřejné správy), má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm v databázi CRÚ vedeny (týkají-li se jeho osoby nebo právnické osoby, jenž zastupuje).
 • kdo dodává záznamy/informace do CRU:    – banky, předávání informací je pro banky povinné

.- předávání informací zahraničními registry se řídí mezinárodní dohodou (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among National Central Credit Registers).
– Na základě dohody si informace o pohledávkách vzájemně vyměňují tyto země: Česká republika, Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko a Rumunsko.

 

 

 

 

Nějaké další organizace, které existují na trhu, ale pro řešení hypotéky na rodné číslo nebo jiných úvěrů se nevyužívají a často dochází k záměnám a zbytečnému přidávání důležitosti registru, která je pro danou věc v zásadě nulová. 

CENTRÁLNÍ REGISTR DLUŽNÍKŮ, CERD

 • www.centralniregistrdluzniku.cz
 • www.cerd.cz
 • evidence pohledávek podnikatelů firem navzájem mezi sebou, neuhrazené faktury….
 • nabízejí (za úplatu) potvrzení o bezdlužnosti, ale jiného charakteru – tento dokument je pro žádost k hypotéce nepoužitelný
 • varování Úřadu pro ochranu osobních údajů před činností tohoto registru

   Úřad pro ochranu osobních údajů varuje před činností provozovatele registru „Centrální registr dlužníků České republiky“ (CERD), který anoncuje vydávání za úplatu potvrzení o bezdlužnosti. Přes varování státních orgánů, finančních institucí i řady odborníků také v minulém roce lidé platili za potvrzení o bezdlužnosti, aniž by se seznámili s podmínkami nabízených služeb, přičemž následně zjistili, že vydané potvrzení o bezdlužnosti není státními úřady ani finančními institucemi uznáváno, resp. neobsahuje relevantní informace vzhledem k tomu, že CERD není zapojen do legálních dlužnických registrů, které mohou být na základě právních předpisů vedeny.

  ÚOOÚ sděluje, že s ohledem na to, že provozovatel registru je usídlen mimo území EU, je možnost účinné kontroly a vymáhání opatření prostřednictvím zákona o ochraně osobních údajů v podstatě nemožná.

  ÚOOÚ upozorňuje, že zákony ČR neumožňují provozovat žádný centrální registr dlužníků ve smyslu CERD anoncovaným, z něhož by bylo možno vydávat obecně platné potvrzení o bezdlužnosti, navíc na základě sdružování informací z různých státních a soukromých registrů. ÚOOÚ doporučuje, aby se lidé v případě řešení dluhů a insolvence obraceli výlučně na veřejné databáze, jejichž činnost je stanovena zákonem (insolvenční rejstřík), nebo na takové registry, jejichž serióznost věrohodně potvrzují bankovní instituce a významní poskytovatelé úvěrů.

   Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
  Vytvořeno / změněno: 31.1.2017 / 31.1.2017

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert