Category Archive : Nezařazené

Milí klienti, obchodní partneři a přátelé,

je mi potěšením informovat Vás o úspěšném složení zkoušky EFA – European Financial Advisor, probíhající pod záštitou Evropské asociace finančního plánování Česká republika.

Praktickou stránku pocítíte nejen ale především v okamžiku, kdy kromě řešení hypotečního úvěru budeme společně probírat a plánovat Vaše dlouhodobé i krátkodobé cíle, zajištění, práci s majetkem, daňové a právní aspekty Vaší aktuální ale zároveň i budoucí životní situace. Správné finanční plánování není jen o uzavření životní pojistky, jak česká společnost spolupráci s finančním poradcem vnímá díky pokřivenému trhu, a není otázkou jedné či dvou schůzek.  Jde o dlouhodobou, ne-li celoživotní spolupráci.

Uzavírání pojistek samozřejmě je součástí, nikoliv však nezbytnou. Mezi hlavní momenty patří i zhodnocení stávajících pojistných smluv a dalších již využívaných finančních produktů (pravidelných, jednorázových investic).

 

Ráda Vám poskytnu více informací na společném jednání nebo na dotaz.

Vážení klienti, obchodní partneři,
omlouvám se za častou nedostupnost v poslední době. Rozhodla jsem se pro další profesní vzdělávání a pro získání prestižní certifikační zkoušky a oprávnění používat titul EFA (European Financial Advisor).
Kurz, který aktuálně absolvuji, je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Přestože zkušenosti z oblasti investičního poradenství mám již z roku 2007, po propadech portolií mých klientů jsem na tuto oblast zanevřela, coby nováček v oboru finančního poradenství s důvěrou sledující doporučení mých tehdejších nadřízených jsem pochopila, jak velká neprofesionalita v oboru finančního poradenství v Čechách vládne.
Jsem ráda, že jsem tuto zkušenost s klienty prodělala, tím spíše v dnešní době, kdy přední ekonomové hovoří o přehřátí trhů typickém pro příchod další krize.

V následujících termínech budu velmi omezeně na příjmu.
25.-26.10.2017
8.-9.11.2017
6.-7.12.2017
3.-4.1.2018
24.-25.1.2018
14.-15.2.2018
7.-8.3.2018

Dovoluji si Vás informovat, že se hypoteční kancelář počínaje říjnem rozrostla a působí zde nová významná posila. Mirka Sedláková je velmi milá dáma s bohatými zkušenostmi z Equabank a z Komerční banky. S Mirkou Sedlákovou se pravděpodobně setkáte při řešení čerpání úvěrů.

Mirku srdečně vítám !

Petra Červeňáková

https://www.youtube.com/watch?v=N4NzvPr910U

Musím se podělit o zajímavé video, které krásně popisuje dopady regulací, kterými je úvěrový trh v Čechách ostřelován od roku 2016.  Již delší dobu tuším, že toto vše, co začalo omezením „100%ních hypoték“ způsobí, nejen, že si obyčejní lidé na hypotéku těžko sáhnou, ale že se velmi zásadně rozdiferencuje společnost a vznikne kasta investorů a kasta nájemníků. Prostě je otázka času, již jen se stávajícími regulacemi, kdy se rozevřou nůžky ve společnosti.

Regulace také přinesou návrat trendu vícegeneračního bydlení. Mladí nebudou mít na vlastní a možná někdy ani na nájem a budou bydlet v jednom domě, ne-li v jednom bytě s rodiči a možná i prarodiči.

Video velmi názorně ukazuje opravdu hrozivý scénář, ten by vlastní bydlení prakticky zlikvidoval.

 

 

Je  mi potěšením informovat Vás, že jsem splnila podmínky dle zákona o spotřebitelském úvěru, který nově klade na poradce zabývající se sjednáváním úvěrových produktů požadavek složit odbornou zkoušku u společnosti akreditované ČNB.

25.5.2017 jsem tuto zkoušku úspěšně absolvovala.

Zákon platný od 1.12.2016 ukládá poradcům povinnost zkoušku vykonat do 1.12.2018. Je mi potěšením být mezi prvními, co zkoušku složili.

EFPA - certifikat - zkouška

 

Novela zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přinesla významnou změnu definice politicky exponovaných osob (dále jen „PEP“). Oproti původní definici došlo k rozšíření okruhu osob, které spadají do této rizikové kategorie.

PEP je fyzická osoba, která:

 • je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem
 • nebo která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci
 • a osoby jí blízké,
 • společníci nebo skuteční majitelé stejné právnické osoby.

 

Postavení PEP platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě další rok.

 

Plné znění nové definice PEP – viz § 4 odst. 5 výše uvedeného zákona: www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/zakon-c-253-2008-sb-3191

Klient při žádosti o úvěr vždy poskytuje bance vyjádření, zda je či není politicky exponovaná osoba. 

Zdroj: metodické podklady Hypoteční banky

 

Dovolím si tvrdit, že díky četnosti úvěrových obchodů, se kterými jsem se setkala a díky době, po kterou sleduji chování zadlužených ale i nezadlužených klientů, mohu nabídnout objektivní poradenství v duchu „ponaučte se z cizích chyb“, doplním, ale i z cizích moudrých rozhodnutí.

Nově jsem proto přidala na hlavní stranu webu sekci s informacemi o odmítnutých či nedoporučených úvěrech. Jde o situace, kdy jsem ještě před vypsáním žádosti o úvěr klientům rozmluvila záměr si úvěr vzít.

Prosím vždy, když budete přemýšlet nad možností zadlužit se, položte si tyto otázky:

 • zda není/je účel úvěru rozmarem?
 • zda je pořizovací cena úměrná skutečné hodnotě (při koupi nemovitosti k tomu dobře slouží odhady bank, nicméně pro první nástřel stačí porovnat přepočet ceny na metr čtvereční s obdobnými nemovitostmi nabízenými například přes sreality.cz)?
 • zda jde o investici, díky které následně vyděláte nebo významně ušetříte?
 • co když za 5 let, po konci fixace sazby vzrostou a splátka se třeba 2-5000 Kč navýší ?

Klientům, kteří se mnou chtějí řešit úvěr radím v duchu „pokud se zadlužit, tak jen rozumně“. Lámat věc přes koleno, koupit nemovitost za každou cenu nebo se zadlužovat z rozmaru určitě není správná cesta. Nevhodných rozhodnutí se snažím své klienty vyvarovat.

Od 1. prosince 2016 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který má dopad na všechny typy úvěrových produktů, včetně hypoték. Zákon významné posiluje práva spotřebitele v oblastech, které dosud nebyly regulovány a má dopad i na finanční poradce a úvěrové makléře.

 

Změny s dopadem na klienty:

 • HYPOTÉKY – MIMOŘÁDNÉ SPLÁTKY 1x ROČNĚ

U hypoték bude možné každoročně vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy splatit až jednu čtvrtinu půjčky bez poplatku.

 • „LEVNĚJŠÍ“ PŘEDČASNÉ SPLACENÍ HYPOTÉKY

Při prodeji nemovitosti bude možné hypotéku splatit celou, pokud smlouva trvala alespoň dva roky. Poplatek za takové splacení byl stanoven na 1 % z výše předčasné splátky, maximálně však může dosáhnout částky 50 tisíc korun.

Při předčasném splacení dluhu bude mít věřitel nárok jen na účelně vynaložené náklady, které mu předčasným splacením vzniknou.

Předčasné splacení úvěru na bydlení by navíc mělo být zdarma pro spotřebitele, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

 • NIŽŠÍ SANKCE

Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 % z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun

 • PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLA PŘÍJMŮ

Platnost úvěrové smlouvy bude například záviset na řádném prověření schopnosti žadatele o úvěr dluh splácet. V opačném případě bude spotřebitel muset jistinu z neplatné smlouvy splatit podle svých možností, nebude však platit žádné úroky.

 • PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Spory z úvěrových smluv bude možné řešit pouze prostřednictvím soudů, nikoliv rozhodci.

 • MIKROPŮJČKY

Poskytovatelé mikropůjček budou spadat pod dohled České národní banky. Dosud byly tyto úvěrové firmy kontrolovány Českou obchodní inspekcí.

 
 
 
Zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru vyšel již počátkem srpna  ve sbírce zákonů.  Do české legislativy transponuje evropskou regulaci CARRP a zasahuje i oblast hypotečních úvěrů. V oblasti úvěrů probíhají intenzivní jednání s bankami a ujasňování výkladové praxe. Schválen je hlavní zákon, ale trh stále čeká na finální znění souvisejících vyhlášek a prováděcích předpisů. V zákoně jsou různé přechodné lhůty, takže nepůjde o skokovou změnu.

 

 

 

 

 

Přátelé, prakticky náhodou jsem objevila opravdovou perlu mezi úvěrovými produkty, které si dovoluji dát titul nejvýhodnější kreditní karta 2016 a možná i nejvýhodnější úvěrový produkt roku 2016.

 

Co se týče kreditních karet, kdo mne zná, určitě si vybaví větu, kterou každému opakuji, „kreditní kartu přestříhnout na půl“ 🙂 Budete-li mne chtít chytit za slovo, doplním o „skartovat a zajít do banky s výpovědí“. Kreditní karta je dobrý sluha, ale velmi špatný pán,  spadne-li majitel karty po bezúročném období do režimu splácení, dovoluji si říci jediné, „všechno špatně“.

Kreditní karty mají velmi nevýhodné úroky, jedná se o nejdražší úvěrové produkty na trhu. Standardem je, že kreditní karty mají sazbu kolem 22 – 27% p.a.  Při mé praxi ve finančních službách jsem poznala kreditní karty se sazbou 9,9 % p.a. (dostupné pro exkluzivní klientelu s vysokým příjmy či vysokými zůstatky na účtech), domnívala jsem se, že  jde to nepřekonatelně atraktivní produkty s perfektním úrokem.  Jak správně tušíte, není tomu tak,  nepřekonatelné bylo překonáno.

 

 

Je mi potěšením rozšířit portfolio mých služeb a produktů o nabídku kreditní karty  Diners Club s exkluzivními výhodami nad rámec toho, co je běžně k mání.

 • Kreditní karta se sazbou 4,9 % p.a na první rok
 • Po prvním roce sazba kreditní karty vzroste na 9,9 % p.a.
 • Ke kartě je unikátní cestovní pojištění, kterým kryjete sebe i další spolucestující osoby (pojištění na spolucestující se aktivuje například natankováním benzínu do auta, zakoupením letenky apod.), hodnota pojištění je 5000 Kč na jednu osobu
 • Kreditní karta není vedena v registrech (BRKI, NRKI, Solus), tudíž při schvalování hypoték ad. úvěrových produktů tento úvěr „není vidět“ a nezhoršuje klientovi bonitu, i když je čerpán. Po vstupu nového zákona o spotř.úvěrech a hypotékách v platnost (pravděp. září 2016?) se toto změní, karta v registrech již bude.
 • Výběr z bankomatu kdekoliv po světě 39 Kč a poplatek 2% z vybrané částky
 • Prostředky lze převádět na účet prostřednictvím internetového bankovnictví (používání karty je stále výhodnější nežli čerpání kontokorentu)
 • Na rozdíl od účtu v bance nikdo nevidí Vaše transakce (nemáte-li VIP bankovní služby jako např. Erte Premiér od České spořitelny nebo od Unicreditu, pak pohyby na Vašem účtu vidí každý pracovník dané banky)
 • Věrnostní program Premium Rewards: kabelky Gucci, Valentino ad., parfémy Dior ad. spotřebiče Rowenta, Catler, domácí potřeby Tescoma, členství Holmes place viz elounge.cz  (jeden bod = 135 Kč placených kreditní kartou)
 • Cashback:  v podobě peněz zpět přímo není,  kvalitních dárkové předměty představují „cashback v naturáliích“, zpět získáte mimálně  2-15%
 • Ekluzivita: za vedení karty poplatek 990 Kč ročně (běžně ji seženete jen za 1490 Kč), poplatek lze zakoupit z bodů  Premium Rewards
 • Exkluzivita: do 31.5. speciální zvýhodnění pro obchodní partnery a klienty mé kanceláře k jinému úvěrovému produktu, na dotaz
 • Kartu máte k dispozici průměrně do 3 dní od sepsání žádosti
 • Vstup do 500 letištních salonků za zvýhodněný poplatek
 • Při ztrátě v zahraničí do 3 dnů nová karta.
 • Pro schválení karty se provádí kontrola registrů

Skutečně si dovoluji říci, že je tento produkt nejvýhodnější na trhu vzhledem ke standardní sazbě kreditek, která představuje zmíněných 23-27% p.a., kde bych si nedovolila o výhodnosti čerpání mluvit.

 

 

Malý přehled o sazbách a úvěrových produktech pro „rodná čísla“, orientačně…

 • V roce 2008 se úrokové sazby hypoték pohybovaly na úrovni 5 – 6 % p.a.
 • Sazby hypoték 2015 –  2% p.a.
 • Úvěry bez zástavy nemovitosti určené na bydlení (účelové úvěry) od stavebních spořitelen se pohybují kolem 3 – 7% p.a.
 • Úvěry spotřebitelské (neúčelové) získáte v rozmezí 4-10%, pokud máte horší bonitu 11-16% p.a.
 • Kontokorenty 15-20%
 • Kreditní karty 23-27%

 

 

Pár příkladů ze života:

Máte kreditku u Vaší banky s limitem 100 000 Kč a sazbou 23% p.a.  

Kolik Vás „to“ stojí, budete-li měsíc 100 000 Kč na Vaší kreditce „v mínusu“?

Přesný výpočet je komplikovaný, kreditní karty mají určitý počet bezúročných dní…. částky jsou orientační…

 • Zhruba 1900 Kč  představují úroky při čerpání 100 tis Kč 1/12 roku v úvěrovém produktu se sazbou 23% p.a. (standardní kreditní karty)
 • Zhruba 850 Kč představují úroky u úvěrového produktu s  úrokem 9,9% p.a.
 • Zhruba 400 Kč úroky u úvěrového produktu s úrokem 5% p.a.

 

Banka Vám zamítne hypotéku s tím, že jí vadí z půli vyčerpaná kreditní karta (nebo kontokorent) s limitem 100 000 Kč a podmínkou schválení či čerpání hypotéky je  doplacení a zrušení tohoto úvěrového produktu a to se Vám nehodí…

 • Sjednání kreditní karty, 50 000 Kč bude převedeno s poplatkem 1000 Kč na Váš běžný účet
 • Z účtu provedete uhrazení vyčerpaného produktu, zrušíte jej.
 • Za vyčerpaných 50 000 Kč zaplatíte, pokud je do 1/2 roku vrátíte orientačně 1300 Kč.

 

 

 

 

Hezký den
Petra Červeňáková

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert