Category Archive : coronavirus

Vláda dnes schválila moratorim, díky kterému je umožněn zájemcům o odklad splátek zjednodušeně a bez poplatku vyřízení.

Pro koho odklad splátek platí:

 • Týká se splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020
 • Platí pro dlužníky z řad fyzických osob i firem
 • Vztahuje se na všechny bankovní i nebankovní subjekty

Pro jaké typy úvěrových produktů odklad splátek NELZE použít?

 • u nových úvěrů sjednaných po 26.3.2020
 • kreditních karet
 • kontokorentů
 • revolvingové úvěry
 • operativní leasing
 • u úvěrů užívaných v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu
 • u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů

Je odklad splátek plošný pro všechny nebo je třeba o něj požádat?

 • O odklad splátek je třeba zažádat – banky připraví formuláře.
 • Dlužník oznámí záměr odkladu splátek bance (nebankovnímu věřiteli) a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.

Na jak dlouho lze přerušit splácení?

 • Na 3 nebo 6 měsíců

Co klient platí bance po dobu 3 něbo 6ti měsíců?

 • 0 Kč, moratorium odkladá splátku i jistiny i úroků
 • Splatnost úvěru bude prodloužena
 • „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujišťuje Alena Schillerová.

Platí dlužník za odklad nějaký poplatek za vyřízení odkladu?

 • Ne, vyřízení je zdarma na základě moratoria

„Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

ZDROJ: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

ČNB dnes, 1.4.2020 uvolnila limity a omezení týkající se hypotéčních úvěrů.

LTV – banky budou svolnější k poskytnutí 90% LTV a omezeně bude možné získat i 100% LTV

 • doposud bylo možné získat maximální hypotéku do výše 90% z odhadu (90% LTV)
 • nově se otevírá možnost získat hypotéku až do 100% LTV (dle ČNB je možné, aby až 5% objemu úvěrů bylo nad 90% LTV)
 • z uvedeného vyplývá, že pro určitou část klientů, kteří se vejdou do limitů banky, nebude nutné mít vlastní prostředky ke koupi nemovitosti . Uvidíme, jak banky zapracují tyto novinky do praxe.

DSTI, DTI – nově je možné mít splátky úvěrů do 50% čistého příjmu

 • Doposud bylo možné dosáhnout na parametr „DTI“ ve výši 45%. Příklad pro názornost – s čistým příjmem 100 000 Kč měsíčně mohl součet hypoték a spotřebitelských úvěrů ad. úvěrů dlužníka představovat maximálně 45 000 Kč měsíčně.
 • Nově je upraveno na 50% čistého příjmů.
 • DTI (debt to income) je poměr součtu všech splátek ku čistému příjmu

 • DSTI (debt servis to income) je poměr celkového zadlužení (součtu všech úvěrů) proti celkovému ročnímu čistému příjmu, doposud mohl dosahovat maximálně devítinásobek ročního příjmu
 • Parametr 9 let je zcela zrušen.

ZDROJ: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-uvolnuje-limity-uverovych-ukazatelu-pro-nove-hypoteky/

1.4.2020 bude vláda schvalovat návrh ministryně financí Aleny Schillerové, týkající se úvěrů a změny týkajících se daně hrazené při koupi nemovitosti. O čem návrh pojednává :

KOUPĚ NEMOVITOSTI – DAŇOVÉ ÚPRAVY

 • zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti (př. 4 mil kupní cena, koupě bytu v osobním vlastnictví, kupující platil daň 160 000 Kč 3 měsíce po koupi, je vysoká pravděpodobnost, že bude k 1.4.2020 zrušeno)
 • u nových hypoték nebude možné úroky z hypotéky „dát do daní“

MORATORIUM – JIŽ POSKYTNUTÉ HYPOTÉKY, ÚVĚRY

 • na 6 měsíců odklad splátek (zřejmě jen jistiny) u
  • hypoték
  • spotřebitelských
  • podnikatelských úvěrů

K odkladu splátek hypotéky – zřejmě se pojednává pouze o odklad splátky JISTINY. V médiích je komunikováno šalamounsky, pro laika může věc působit tak, že bude 6 měsíců platit své bance 0 Kč splátku. Ministryně zmínila „snížení úroku na nějakou symbolickou částku“ po dobu těchto 6ti měsíců, z čeho vyvozuji, že úrok úvěru bude po dobu 6 ti měsíců stále splácen, ale bude ponížen.


Modelový příklad – jak by vypadaly výdaje za hypotéku po změně?

Těžko říci, jaký bude reálný obraz „symbolické výše úroků“, uvidíme… níže je modelová situace a na několik scénářů.

Nutno vzít v úvahu, že 6 měsíců dlužník v takové situaci platí jen bance, ale výše jeho dluhu neklesá, tzv. se neumořuje.

Modelový příklad (orientační propočty, zaokrouhlení):

 • hypotéka 3 000 000 Kč
 • sjednána čerstvě na 30 let

 • ✅ DNES – úrok 2,29%
 • splátka 11 500 Kč
  • z toho 5,8 tis Kč jistina
  • a 5,7 tis Kč splátka úroků

✅ BUDE-LI „SYMBOLICKÝ ÚROK“ 1,7%

 • splátka 10 600 Kč
  • z toho úrok 4,25tis Kč
  • s splátka jistiny 6,4 tis Kč
 • ➡️ Pokud by byl symbolický úrok ponížen na 1,7%, nově by výdaj za hypotéku představoval +/- 4 250 Kč měsíčně místo původních 11 500 Kč


✅ BUDE-LI „SYMBOLICKÝ ÚROK“ 1,4%

 • splátka 10 200 Kč
  • z toho úrok 3,5 tis Kč
  • s splátka jistiny 6,7 tis Kč
 • ➡️ Pokud by banka z 2,29% ponížila na „symbolický úrok“ 1,4%, nově by měsíční výdaj, úhrada úroků, představovala +/- 3 500 Kč měsíčně místo původní anuitní splátky 11 500 Kč

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert