cervenakova.cz

Ceník

S cílem poskytnout klientům kanceláře co nejkvalitnější a objektivní poradenský servis platí od září 2018 systém následujících poplatků a vratných záloh
Při realizaci hypotečního úvěru (tzn. po podpisu úvěrové smlouvy s mojí osobou) dle konzultovaných podmínek je do 2 měsíců od podpisu hypotéky záloha vratná
Uvedené služby  a konzultace byly v předchozím období poskytovány zdarma

 

Hypotéky, úvěrové poradenství 

nový úvěr

 • Nezávazná konzultace úvěrového případu, investičního záměru (60 min)……….……………………………….……………….. 1 500 Kč
 • Nezávazná konzultace úvěrového případu, investičního záměru (60 min)+ písemný zápis.…………….…………… od 3 000 Kč
 • Konzultace a závazné řešení nového úvěrového případu (podpis žádosti o úvěr) …………………………..… záloha  3 500 Kč

 

příprava na úvěr

 • Konzultace příjmové stránky – dosažitelné úvěrové limity ……………………………………………………………………………….od 1000 Kč 
  • Př. klient má našetřeno 10% kupní ceny, za 2 roky chce stavět rodinný dům
  • Řešíme DSTI, DTI
  • pracujeme s LTV a vhodnými a možnými zástavami
  • Příjmy DPFO – paušál nebo výdaje – jak banka vyhodnotí příjem

 

konzultace – refinancování

 • Nezávazná konzultace úvěrového případu, investičního záměru (90 min)……….……………….……………..…………………..…. 1500  Kč
 • Přehled možných sazeb u bank – písemný výstup ……………………………………………………………………………………………. od 2000 Kč
 • Refinancování – vyjednání slevy u Vaší banky………………………………………………………………………………………………….  od 1000 Kč
 • Elektronicky zaslaná  nabídka na sazbu z kalkulátoru konkrétní  jediné banky …………..……….……..……………………..……. 500 Kč 
 • Při podpisu žádosti o úvěr ………………………………………………………………………………………………………………….… záloha od 3000 Kč

 

konzultace úvěrů sjednaných v bance nebo s jiným finančním poradcem

 • Čerpání úvěru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 5000 Kč
 • Konzultace k úvěrům rozjednaným s jiným poradcem, bankou ……………………………………..……………………………. od 2000 Kč
 • Vyjednání dodatku – úprava smluvních podmínek již existujícího úvěru …………………………………………………………… od 3000 Kč

 

kurýrní a odborné servisní služby

 • zajištění podání návrhu na vklad na katastrálním úřadě v termínu stanoveném klientem……………………………………….. od 1000 Kč
 • zastupování klienta na základě plné moci …………………………………………………………………………………………………………… od 1000 Kč
 • zajištění bezdlužností, opisů DPFO………………………………………………………………………………………………………………………od 1000 Kč

 

Finanční poradenství

finanční plán 

 • vypracování finančního plánu, písemné řešení ………………………………………………………………………………………………………od 3000 Kč
  • analýza stávajících pojistných, spořících a úvěrových smluv, doporučení k těmto produktům (ponechat/zrušit)
  • analýza cashflow – příjmy / výdaje
  • doporučení vhodného zajištění
  • fokus na cíle klienta   (př. za rok koupit nové auto, za 2 roky prodat byt, koupit RD, od 70let důchod 30tisíc bez závislosti na státních dávkách)

analýza stávajících produktů

 • objektivní posouzení benefitů/nedostatků  stávajících smluv ………………………………………………………………………………….. od 3000 Kč
  • pojistné smlouvy
  • spořící a investiční produkty

 

 

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert