cervenakova.cz

Czechpoint, notář – ověření podpisů, notářský zápis

Czechpoint, notář – ověření podpisů, notářský zápis

Ověření podpisů:

1.) tzv. uznání podpisu za vlastní

Klient má s sebou dokument, který již podepsal. Před pracovníkem, který provádí ověření prohlásí, že se jedná o jeho podpis.

2.) Ověření na místě

Klient podepíše před pracovníkem pošty dokument

 

 

 

Czechpoint :

 

Hlavní pošta, Jindřišská, Praha 1

 

Provoz:

PO- PÁ:  7:30 – 20:00

Sobota:  7:30 – 20:00

Neděle:  7:30 – 20:00

 

Co lze řešit na Czechpointu:

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/sluzby-czechpoint

 

Cena ověření podpisu Czechpoint:

30 Kč

 

 

Notář :

 

JUDr. Sylva Kotrbová

Politických vězňů 1511/5, Praha 1

 

Provoz:

PO- ČT:  8:00 – 16:00

Pátek:  8:00 -14:00

 

Kontakt:

kancelar@notariat.cz

tel. 246031840

 

Ceny:

Ověření podpisu: 37 Kč

Celý výpis z katastru nemovitostí: 121 Kč

 

 

 

 

 

Notářský zápis  – svolení s přímou vykonatelností 

 

Účel:

Banky v některých případech vyžadují coby věřitelé po určitém typu klientů (dlužníci, převážně cizinci)  „notářský zápis“ správně „notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky“

Při neplacení splátek dlužníkem tento dokument bance usnadní exekuci –  umožní rychlé zpeněžení nemovitosti zajišťující hypotéku, bez zdlouhavých soudních procesů.

 

Princip:

Svolení k přímé vykonatelnosti pohledávky formou notářského zápisu poskytne dlužník  svému věřiteli (bance).

Notářský zápis definuje závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně  splácet úvěr – dle NOZ jde o pohledávku zapůjčitele vůči vydlužiteli.

„Dohoda se svolením k vykonatelnosti“  je dokumentem, který umožní bankce zkrátit nebo zcela „přeskočit“  jinak zdlouhavé soudní řízení, díky kterému může přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Standardně před exekucí probíhá soudní řízení, které se notářským zápisem z procesu plnění Zástavního práva při nesplácení pohledávky odstraní.

Notářský zápis je podložen existencí  závazkového právního vztahu – tedy hypotečního úvěru (ustanovení § 71b notářského řádu).

 

Cena:

počítá se dle  vyhlášky 432/2013 dle notářského tarifu

Př. kupní cena nemovitosti je  6 682 000 Kč, hypotéka je  5 780 000 Kč. Klient platí 7500 Kč + 21% DPH.

 

Cizinec:

Nemluví -li český – musí být při sepisu not. zápisu přítomen soudní tlumočník

Jsou-li klienti cizinci, kteří uzavřeli sňatek v ČR – musí být (dle českého práva o SJM) přítomni oba.

 

 

 

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert