cervenakova.cz

List vlastnictví

Kde získat list vlastnictí  (LV): 

 

  • Katastrální úřad

nezávisle na počtu stránek je cena vždy 100 Kč

splňuje potřeby bank

 

  • Czech point

první strana 100 Kč + každá další strana 40 Kč

splňuje potřeby bank

 

  • Notář

celý výpis z katastru nemovitostí 121 Kč

splňuje potřeby bank

 

  • Vzdálený přístup do katastru 

Nutno nejprve vzdálený přístup získat na základě žádosti

žádost o přístup = formulář s úředně ověřeným podpisem

cena  LV = 50 kč za 1 stranu

splňuje potřeby bank

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert