cervenakova.cz

List vlastnictví

Co to je list vlastnictví (LV):

Velmi laicky by se dalo říci, že LV nemovitosti je obdobou občanského průkazu pro osobu.

Z listu vlastnictví zjistíte například:

  • kdo je majitelem nemovitosti
  • zda je na nemovitosti nějaké zástavní právo a ve prospěch jaké osoby

Kde získat list vlastnictví: 

  • Katastrální úřad

Nezávisle na počtu stránek je cena vždy 100 Kč

  • Czech point

První strana 100 Kč + každá další strana 40 Kč

  • Notář

Celý výpis z katastru nemovitostí 121 Kč

  • Přes web katastru 

Cena  LV = 50 kč za 1 stranu

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Zdarma – lze na webu katastru ověřit majitele, zjistit, zda na nemovitosti je nebo není zástavní právo, ověřit číslo parcely. Tento přístup zdarma se nedá použít pro právní procesy (například pro banku při jednání o hypotéce)

Placený výstup – poskytne konkrétní informace, například která banka má na nemovitosti zástavní právo ad. detailní informace.

Pro získání „vzdáleného přístupu“ je třeba podat žádost na příslušném katastrálním úřadě (formulář s úředně ověřeným podpisem), následně je přístup přidělen. 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert