cervenakova.cz

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Termíny  podání přehledu za rok 2017: 

  • OSVČ, za které nepodává daňové přiznání za rok 2017 daňový poradce – nejpozději do 3.května 2018
  • OSVČ za které daňové přiznání podává daňový poradce – plnou moc dodat do 30.4.2018  – přehled do 2.8.2018
  • OSVČ, které nejsou povinny dodat DP – nejpozději do 9.dubna 2018

 

Minimálná povinné zálohy:

  • 2017 – 1906 Kč
  • 2018 – 2024 Kč (závazné od ledna – tzn. splatné do 8.2. 2018)

 

 

Penále z pozdních úhrad:

Je-li hrazeno po řádném termínu – tj. úhrada do 8.dne následujícího měsíce, pak je účtováno penále

Penále představuje 0,05% p.d. z dlužné částky  (denní úročení !!!)

 

 

Kontakty zdravotní pojišťovny:

pojišťovna  adresa  kontaktní linka  email  datová schránka číslo účtu

platba pojistného

web  podání přehledu online
 VZP  Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  952 222 222  info@vzp.cz

 

  i48ae3q vzp.cz e-vzp registrace

podatelna@vzp.cz

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert