cervenakova.cz

Ceník

Finanční a majetkové poradenství

Koncept  

 • vypracování finančního plánu, dlouhodobého konceptu …………………………………………………………………………………………….6050  Kč
  • analýza stávajících pojistných, spořících a úvěrových smluv, doporučení k těmto produktům (ponechat/upravit/zrušit), zohlednění daňových aspektů ad.
  • analýza cashflow – příjmy / výdaje, doporučení kroků pro práci s účty
  • fokus na cíle klienta   (př. za rok koupit nové auto, za 2 roky prodat byt, koupit RD, od 70let důchod 30tisíc)
  • součástí je zřízení virtuální složky na smlouvy mydock.cz

Zhodnocení stávajících produktů

 • objektivní posouzení benefitů/nedostatků  stávajících smluv ………………………………………………………………………………….. 10 000 Kč
  • pojistné smlouvy, spořící a investiční produkty
  • klient obdrží písemný výstup

 

Hypotéky, úvěrové poradenství 

nový úvěr, nebo refinancování stávajícího úvěru

 • Nezávazná konzultace úvěrového případu, investičního záměru (60 min)……….……………………………….……………….. 1 500 Kč
 • Konzultace a závazné řešení nového úvěrového případu (podpis žádosti o úvěr) …………..………..… záloha  3 500 Kč
  • *Při realizaci hypotečního úvěru (tzn. po podpisu úvěrové smlouvy s mojí osobou) dle konzultovaných podmínek je do 2 měsíců od podpisu hypotéky záloha vratná.

příprava na hypotéku

 • Konzultace příjmové stránky – dosažitelné úvěrové limity ………………………………………………………………………………. od 1000 Kč 
  • Př. klient má našetřeno 10% kupní ceny, za 2 roky chce stavět rodinný dům, zohlednění DSTI, DTI, pracujeme s LTV a vhodnými a možnými zástavami, Příjmy DPFO – paušál nebo výdaje – jak banka vyhodnotí příjem

konzultace – refinancování

 • Přehled možných sazeb u bank – písemný výstup ……………………………………………………………………………………………… od 2000 Kč
 • Refinancování – vyjednání slevy u Vaší banky, bez změny s koncem fixace …………………………………………………………..  od 1000 Kč
 • Elektronicky zaslaná  nabídka na sazbu z kalkulátoru konkrétní  jediné banky …………..……….……..………………..… 1000  Kč 
 • Při podpisu žádosti o úvěr ………………………………………………………………………………………………………………….… záloha od 3000 Kč

konzultace úvěrů sjednaných v bance nebo s jiným finančním poradcem

 • pomoc s čerpáním úvěru ………………………………………………………………………………………………………………………………..od 5000 Kč
 • Konzultace k úvěrům rozjednaným s jiným poradcem, bankou ……………………………………..…………………………..od 2000 Kč
 • Vyjednání dodatku – úprava smluvních podmínek již existujícího úvěru …………………………………………………………… od 3000 Kč

kurýrní a odborné servisní služby

 • zajištění podání návrhu na vklad na katastrálním úřadě v termínu stanoveném klientem……………………………………….. od 1000 Kč
 • zastupování klienta na základě plné moci …………………………………………………………………………………………………………… od 1000 Kč
 • zajištění bezdlužností, opisů DPFO………………………………………………………………………………………………………………………od 1000 Kč

 

 

 

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert