cervenakova.cz

Daně a finanční úřad

Daň z nabytí nemovitosti

Koupě nemovitosti

Zjednodušeně, pokud získáte  (second hand, tzn. ne novostavbu) nemovitost, platíte 4% daň.
Daň je placena buď z hodnoty kupní ceny nemovitosti dle kupní smlouvy nebo dle odhadu finančního úřadu (tzv. směrné hodnoty) – nutno prokonzultovat Váš případ s daňovým poradcem.
Pro zjednodušení počítejte se 4% z kupní ceny dle kupní smlouvy.

 

 

Vypořádání majetku – rozvod a rozchod

Jak tomu je, pokud se partneři, kteří společně zakoupili nemovitosti rozcházejí a jeden si nemovitost ponechá  a vyplácí druhého, nemovitost si „odkupuje“ –  dochází k vypořádání majetku,  bude placena tím kdo nemovitost (podíl na ni) získá nějaká daň z nabytí nemovitosti?

  • Druh a družka

Daň bude odvozena z tzv. směrné hodnoty = odhad pro finanční úřad.

Výpočet směrné hodnoty: http://smernahodnota.financnisprava.cz/2016/dum/

Daň platí ten, kdo pořizuje podíl na nemovitosti od druhého partnera – nabývá do svého vlastnictví.

  • SJM (společné jmění manželů)

Při rozvodu se daň neplatí.

Váš individuální případ konzultujte s daňovým poradcem.

 

 

 

Finanční úřad –  formuláře

https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

 

Finanční úřad

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert